Mymethod

- Ratkaisukeskeistä yksilö- ja pariterapiaa sekä tavoitekeskeistä yritysvalmennusta -

Pariterapia

Ratkaisukeskeinen pariterapia on matalan kynnyksen apua parisuhteen haastaviin tilanteisiin – toisaalta vastaanotolle voi tulla jo ennen ongelmien kriisiytymistä. Terapiassa voidaan käsitellä monenlaisia parisuhteen pulmakohtia ja kriisejä, kuten uskottomuutta, mustasukkaisuutta, toisen osapuolen sairastumista, lapsettomuutta ja rakkauden tunteen hiipumista. Lisäksi toistuvat, ratkaisemattomat ristiriidat voivat aiheuttaa kriisin suhteeseen.

Pariterapiassa keskitytään pääasiassa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Pariterapiassa huomioidaan kummankin osapuolen tarpeita, kumotaan olettamuksia sekä kasvatetaan luottamusta uudelleen.

Asiakkaita tuetaan sekä itseymmärryksen että yhteisymmärryksen kasvattamisessa kohti yhteisesti luotuja tavoitteita. Kuten yksilöterapiassa, myös pariterapiassa käyntejä on keskimäärin 1–20 kertaa.


AJANVARAUS