Mymethod

- Ratkaisukeskeistä yksilö- ja pariterapiaa sekä tavoitekeskeistä yritysvalmennusta -

Yksilöterapia

Ratkaisukeskeinen yksilöterapia on matalan kynnyksen apua elämän haastaviin tilanteisiin – terapiaa ihan tavallisille ihmisille. Terapiassa voidaan käsitellä monenlaisia elämän pulmakohtia ja kriisejä: muun muassa jaksamisen ongelmia, ahdistuneisuutta, parisuhteen tai perheen ongelmia, työhön ja opiskeluun liittyviä paineita ja uupumusta, itsetunto-ongelmia tai vaikkapa yksinäisyyden tuomaa lastia.

Yksilöterapiassa keskitytään pääasiassa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Asiakasta tuetaan itseymmärryksen kasvamisessa ja autetaan löytämään omat kykynsä ja voimavaransa sekä hyödyntämään niitä eväänä parempaan tulevaan.

Muutos tai mielen solmun aukeaminen voi tapahtua nopeastikin: keskimäärin terapiakäyntejä on 1–20 kertaa.

 

Ratkaisukeskeiseen terapiaan ei tarvitse lähetettä, eikä terapia kuulu Kela-korvauksen piiriin. Mikäli hoitomuoto ei ole asiakkaalle riittävä, hänet ohjataan tarvittaessa eteenpäin.