Mymethod

- Ratkaisukeskeistä yksilö- ja pariterapiaa sekä tavoitekeskeistä yritysvalmennusta -

Yritys- ja työyhteisövalmennus

Yritysvalmennuksessa keskitytään työhyvinvointia edistäviin ja mahdollisia organisaatiomuutoksia käsitteleviin koulutuksiin ja luentosarjoihin hyödyntäen ratkaisukeskeisiä menetelmiä.

Tiimin yhteisen kohtaamisen aiheena voi olla esimerkiksi työmotivaation, työilmapiirin tai vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Ulkopuolinen asiantuntija pystyy tuomaan myös henkilöstökyselyn purkutilaisuuteen uusia menetelmiä ja näkökulmia. Ratkaisukeskeinen työyhteisömenetelmä on vaiheittain etenevä prosessi, jossa autetaan ryhmiä asettamaan tavoitteita, lisäämään motivaatiota ja sitouttamaan asianosaiset yhteiseen muutokseen. Reteaming-prosessi perustuu Lyhytterapiainstituutti Oy:n omistamaan rekisteröityyn tavaramerkkiin.

 

Lisätietoa ja ajanvaraus joko puhelimitse tai sähköpostitse.